Filmen handlar om hur Marocko deporterar och tvångsförflyttar människor till södra delen av landet och hur detta relaterar till EUs politik med Marocko. I Tanger möter vi flertalet migranter, varav en blir vår ledsagare genom hela filmen. Tillsammans får man följa vår väg i jakt på svar, som för oss från utsattheten i Tanger till desperationen i Tiznit. Det är en resa både geografiskt och mentalt, dels hur detta utnytjande går upp för oss och dels en gestaltning av den fysiska resan som migranter tvingas till på grund av deportationerna.

Vi vill synliggöra göra hur gränser, samarbetspolitik, ekonomi och myndighetspraxis samverkar och drabbar helt oskyldiga människor från länder söder om Sahara, samt ställa tittaren inför frågan, vem tjänar på detta och kanske framförallt hur? Används migranter som en naturresurs? I vilken grad skapas en situation i Marocko där människor inte enbart hindras att nå Europa, utan också att resa tillbaka till sina hemländer? Hur förhåller sig Marocko till migrationsfrågan och hur drar landet nytta av det ekonomiska stöd som EU:s politik ger?

Vi träffar migranterna själva och organisationer som arbetar för deras rättigheter och sammantaget ges en bild som inte syns i media, en bild som visar på det senaste årets skiftning i strategi. Tittaren får se hur Marocko ökat sitt intresse av att behålla migranter inom landet och vi frågar oss varför? Vidare genomsyras filmen av ytterligare ett stort problem i landet, nämligen svårigheten i att arbeta med mänskliga rättigheter generellt och migration specifikt.

Flyktingfrågan diskuteras i media varje dag.  Samtidigt blundar flertalet för migranter från primärt Afrika, trots att det är tätt sammanbundet med och det som kanske allra tydligast illustrerar hur politik och ekonomi samverkar samt förstör människors chans till ett bättre liv. Vi vill berätta historien som finns, men aldrig syns!

Annonser